Toimistoyksikkö

Toimistoyksikössä tehdään hallinnollisia ja toimistotyyppisiä töitä. Työt ovat jäsenneltyjä, rakenteellisesti muuttumattomia ja kokonaisuuksiltaan hyvin hallittavia.

Näitä ovat: Kirjanpito, tilastointi, klubitalokokous (esityslista, kokouksen esivalmistelut, pöytäkirja), klubitaloverkoston sähköpostin seuraaminen ja respa eli asiakaspalvelu.


Työt sopivat henkilöille, jotka tarvitsevat kuntoutuksessaan vahvoja ja selkeitä rakenteita ympärilleen. Työt opetellaan parityöskentelynä ja pääasiallisesti vertaistukena.

Kuva respasta

Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö hoitaa klubitalon mainonnan ja markkinoinnin. Yksikkö tarjoaa mahdollisuuden opiskella ja harjaannuttaa graafisen suunnittelun taitoja, kirjoittaa artikkeleja, tehdä some- ja www-sivujen päivityksiä sekä perehtyä talon sisäiseen ja ulkopuoliseen viestintään.

Viestintäyksikössä syntyy klubitalon oma Sarastuksen Sanomat -lehti, jonka valmistamiseen jäsenet voivat osallistua lukuisin eri tavoin, kuten kirjoittamalla juttuja, ottamalla valokuvia, tekemällä kuvituksia, ehdottamalla juttuvinkkejä, oikolukemalla, sekä taittamalla lehteä.

Viestintäyksikössä voi päästää luovuutensa valloilleen.

Futureyksikön tuotoksia painetussa muodossa

Lounasyksikkö Pullamuru

Lounasyksikössä tehdään päivän lounas. Yksikköön kuuluvat lounaan esivalmistelu (ostokset ym.), lounaan valmistus sekä jälkityöt. Lounasyksikössä tehdään myös juhlien ja syntymäpäivien tarjoilut. Lounaskahvilassa työskentelevät hoitavat Klubitalon kahvilaa. Myös talon yleisestä siisteydestä huolehtiminen on lounasyksikön vastuulla.

Kahvilatyöntekijä voi hakea työharjoitteluun Klubitalon ylläpitämään, kaupungin omistuksessa olevaan kahvila Kohtaamispaikkaan.

Lounasyksikössä voi suorittaa työharjoitteluita Winnovan catering-alan opintolinjoissa.


Keittiössä tehdään ruokaa