Vaikuttavuus

Palapelin palat käsissä

Asiantuntijuus

Klubitalotoiminta on pitkän kehittämisen tulos ja menetelmää koordinoidaan kansainvälisesti. Ensimmäinen klubitalo perustettiin vuonna 1948 New Yorkiin ja sieltä toiminta on laajentunut 32 maahan. Klubitaloissa tapahtuu klubitalokuntoutusta, joka lähtee kuntoutujan omista tavoitteista. Malli on hyväksytty kansainvälisesti hyväksi kuntoutumiskäytännöksi, josta hyötyvät kuntoutujat, rahoittajat sekä muut yhteiskunnan palvelujen osapuolet kuten opetustoimi ja työllisyyspalvelut.
Klubitalomenetelmän tuloksellisuus

Keskimäärin 2 psykiatrisen sairaalapaikan vuotuisilla kustannuksilla voitaisiin kattaa klubitalon yhden vuoden toimintamenot 25 - 30 kuntoutujalle. Klubitaloon sijoitettu euro tuottaa uusien jäsenten kohdalla 4,57 euron säästön psykiatrisen sairaanhoidon kustannuksista.


Lähde: Ylitalo, Sami (2022). ESKOT ry:n SROI-laskelma

Klubitalotoiminta on hyväksytty THL:n ylläpitämään hyvien käytäntöjen tietokantaan.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Klubitalo toimii yhteistyössä eri viranomaistahojen, hoitotahojen, kolmannen sektorin, yritysten sekä oppilaitoksien kanssa.