Opiskelu ja työelämä

"Menin Klubitaloon kuntoutumaan ja selvittääkseni elämäntilannettani. Hakeuduin Valkku-koulutukseen Klubitalon Klubitalolta työuralle -projektin kautta. Valmentavassa koulutuksessa hain yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ja pääsin opiskelemaan. Nykyisen opiskeluni aikana Klubitalon työ- ja koulutusvalmentaja on tukenut minua keskustellen, auttaen opiskelutehtävissä sekä etsien työssäoppimispaikkoja. Olen tyytyväinen tilanteeseeni. Klubitalo on ollut minulle ponnahduslauta nykyiseen elämääni. Tilanteeni olisi erilainen ilman Klubitaloa." - Klubitalon jäsen

Mies kirjoittaa muistiinpanoja

Klubitalo auttaa jäseniä pääsemään ammatillisiin ja koulutuksellisiin tavoitteisiinsa. Klubitalolla voi tehdä opiskelutehtäviä, näyttösuunnitelmia, työhakemuksia ym. työpäivän aikana. Tukea ja ohjausta saa tarvittaessa kokemusohjaajilta tai henkilökunnalta. Työ- ja koulutusvalmentaja ja oppilaitoksien edustajat yhdessä jäsenten kanssa sopivat miten ja mitä tukea klubitalo voi tarjota opintoihin. Tuet ovat aina yksilöllisiä. Klubitalolla voi tutustua eri opiskelupaikkoihin ja klubitalo tarjoaa tukea hakuvaiheisiin.

Yksilöllisiä valmennuspaketteja saa halutessaan opiskelu- ja työvalmennukseen sekä elämänhallintaan ja neuropsykiatriseen valmennukseen.

Klubitalolla pyörii nonstopmaisesti työ- ja opiskeluvalmennusklubit, joihin voi osallistua, vaikka ei kävisi klubitalon päivittäisessä toiminnassa.

Klubitalon työharjoittelupaikka on Porin kaupungin Kohtaamispaikan kahvio Positiimi. Klubitalolla on myös tuetun työn ohjelma, joka tukee itsenäisesti työskenteleviä jäseniä jäsenen haluamalla tavalla. Klubitalo myös tukee työnantajia heidän palkatessa klubitalon jäsenen. Klubitalo etsii myös siirtymätyöpaikkaa, joka mahdollistaisi monille jäsenille normaalin osa-aikaisen työsuhteen 5 kuukaudeksi.
"Sain klubitalolta tukea, kun koulussa meni huonosti. Suoritin joitain päiviä työssä oppimalla Sarastuksessa. Olin tuohon aikaan vielä masentunut, vaikkakin toipumassa. Tilanteeni voisi olla toinen siinä mielessä, etten välttämättä olisi pystynyt käymään koulua loppuun ilman klubitalon tukea."