Kansainvälinen Klubitalotoiminta

Maailmankartta

Suomen Klubitalot ry

Suomen Klubitalot logo

Suomen Klubitalot ry tukee suomalaisten klubitalojen toimintaa ja edistää mielenterveyskuntoutujien sosiaalista asemaa. Se on perustettu 1998 ja sen toimintaan liittyvät yleensä kaikki klubitalot. Verkosto valitsee hallituksen klubitalojen esittämistä jäsen- ja henkilökuntaehdokkaista. Porin Klubitalon jäsen Susanna Valtanen on ollut hallituksessa mukana vuodesta 2016.


Clubhouse International

Clubhouse International logo

Clubhouse International koordinoi kansainvälistä klubitalotoimintaa ja ylläpitää laatua. CI:llä on kymmenen koulutuskeskusta ympäri maailmaa, jotka antavat klubitalokoulutusta. CI kehittää myös klubitalotoiminnan standardeja yhdessä kansainvälisten klubitalojen kanssa kahden vuoden välein. CI:llä on sertifiointiohjelma, jonka mukaan klubitalot voivat hakea sertifikaattia. Clubhouse International vastaanotti 2014 rahallisesti maailman suurimman humanitaarisen 1,5 miljoonan dollarin Hiltonin palkinnon.


Clubhouse Europe

Clubhouse Europe logo

Euroopassa on Clubhouse Europe (CE) verkosto klubitalotoiminnan kehittämiseksi. Sen tavoitteena on edistää klubitalomallin tutkimusta, kerätä tutkimustuloksia ja levittää niitä kansainvälisesti, parantaa mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia osallistua kuntouttavaan klubitalotoimintaan eri Euroopan maissa ja voimistaa sekä laajentaa CI:n vaikutusta Euroopassa ja lisätä yhteistyötä Eurooppalaisten Klubitalojen sekä muiden sidosryhmien kesken.

Clubhouse Internationalin hyväksymiä koulutuskeskuksia on maailmalla kymmenen. Yksi niistä on Helsingin Klubitalolla. Koulutuskeskukset järjestävät 3 viikon kansainvälisiä klubitalokoulutuksia. ELECT- projekti kehitti yhteisöllisiä opiskelumuotoja mielenterveyskuntoutujille Klubitaloilla ja edisti kuntoutujien osallistumista ammattiin valmistavaan koulutukseen sekä työelämään. ELECT-projektissa oli mukana Klubitaloja, klubitaloverkostoja ja -koulutuskeskuksia seitsemästä Euroopan maasta. Hankkeen koordinaattorina toimii Stakes (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus). Projekti sai rahoituksensa Euroopan Komission Life Long Learning -ohjelmasta. Klubitaloja maailmalla on noin 300, joista 23 sijaitsee Suomessa.