Kuntoutuminen

Kuntoutuminen on porrasmaista. Klubitalokuntoutusmallissa työpainotteinen päivä sekä yhteisö muodostavat kuntoutuksen kulmakiven. Klubitalon kaikki työskentely perustuu toimintakykyä edistävään työskentelyyn. Valmentavaa ja kuntouttavaa palvelua tarjotaan etupäässä nuorille ja työhön palaaville.

Kuntoutujan elämäntilanne pyritään ottamaan kokonaisvaltaisesti huomioon ja yhteiskunnallisia tukipalveluja tarjotaan yhteistyössä muiden yhteistyötahojen kanssa. Kuntoutuminen perustuu kognitiiviseen, sosiaaliseen, psyykkiseen sekä työ- ja opiskeluvalmiuksien kuntoutumiseen.

Porin Klubitalo Sarastus pyrkii tukemaan joustavasti kuntoutujan yhteiskuntaan osallistumista. Hoidollisissa asioissa klubitalo pyrkii ohjaamaan oman hoitohenkilönsä luokse tai sen puuttuessa tukee hoitohenkilön löytämisessä. Porin Klubitalo Sarastusta voivat hyödyntää myös neuropsykiatrisen diagnoosin omaavat henkilöt.


Käsin piirrettyä yksiväristä taidetta

Vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus

Yhteisössä jäsen saa vertaistukea ja voi hyödyntää toisten jäsenten kokemusasiantuntijuutta.

Tukiranka ry koulutti syksyllä 2019 oman yhdistyksen sisällä yhdeksän kokemusasiantuntijaa, joista osa on klubitalon jäseniä.

Kahden ihmiset kädet yhdistyvät kuvassa