Toiminta

Taustayhdistys

Porin Klubitalon taustayhdistyksenä toimii Tukiranka ry.
Hallituksessa on edustettuna asiantuntijajäsen, joka valitaan
klubikokouksessa kerran vuodessa. Klubitalon jäsenedustaja
2017 on Susanna Valtanen. Tukiranka ry:n toiminnan
tavoitteena on mielenterveyskuntoutujan syrjäytymisen
ehkäiseminen ja sopeutuminen yhteiskuntaan tasavertaisena yksilönä.

Perusajatuksena on kuntoutujalähtöisyys;
jokaisen omia tavoitteita kunnioitetaan ja erilaisuus hyväksytään.
Klubikokous
Jokaviikkoisessa klubikokouksessa jäsenet ja henkilökunta päättävät yhdessä klubitaloa koskevista asioista. Torstaisin klo 13.30 alkaen.

Yksikkökokous ja kehittämispäivät
Kaikki yksiköt pitävät yksikkökokouksia arvioidakseen ja kehittääkseen yksikön toimintaa. Yksiköillä on myös oma kehittämispäivänsä. Koko talon kehittämispäiviä vietetään kaksi kertaa vuodessa.

Työjako
Klubitalolla työt jaetaan työnjaoissa.
Kaikissa yksiköissä on omat työnjakonsa ja se alkaa aina klo 9.00.

Verkoston tapahtumiin osallistuminen
Porin klubitalo osallistuu verkoston hallituksen kokouksiin sekä kaikille klubitaloille tarkoitettuihin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

Työ- ja vapaa-aika
Klubitalo on auki arkipäivisin. Pidennettyjä aukioloja on kerran viikossa.
Vapaa-ajan retkien ja matkojen aikana klubi on kiinni.
Juhlapyhät huomioidaan työskentelyssä.