Toiminta

Taustayhdistys

Porin Klubitalo Sarastuksen taustayhdistyksenä toimii Tukiranka ry. Hallituksessa on edustettuna asiantuntijajäsen, joka valitaan klubikokouksessa kerran vuodessa. Klubitalon jäsenedustaja 2020 on Susanna Valtanen. Tukiranka ry:n toiminnan tavoitteena on mielenterveyskuntoutujan syrjäytymisen ehkäiseminen ja sopeutuminen yhteiskuntaan tasavertaisena yksilönä.

Perusajatuksena on kuntoutujalähtöisyys;
jokaisen omia tavoitteita kunnioitetaan ja erilaisuus hyväksytään.

Klubikokous

Jokaviikkoisessa klubikokouksessa jäsenet ja henkilökunta päättävät yhdessä klubitaloa koskevista asioista. Klubikokous on torstaisin klo 13.00 alkaen.


Yksikkökokous ja kehittämispäivät
Kaikki yksiköt pitävät yksikkökokouksia arvioidakseen ja kehittääkseen yksikön toimintaa. Yksiköillä on myös oma kehittämispäivänsä. Koko talon kehittämispäiviä vietetään kaksi kertaa vuodessa.

Työjako
Klubitalolla työt jaetaan työnjaoissa.
Kaikissa yksiköissä on omat työnjakonsa ja se alkaa klo 8.30.

Verkoston tapahtumiin osallistuminen
Porin Klubitalo Sarastus osallistuu verkoston hallituksen kokouksiin sekä kaikille klubitaloille tarkoitettuihin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

Työ- ja vapaa-aika
Klubitalo on auki arkipäivisin. Kaikille avoin klubikahvila on torstaisin klo 14-18.
Vapaa-ajan retkien ja matkojen aikana klubi on kiinni.
Juhlapyhät huomioidaan työskentelyssä.