Toiminta

Tukiranka ry logo

Taustayhdistys

Porin Klubitalo Sarastuksen taustayhdistyksenä toimii Tukiranka ry. Hallituksessa on edustettuna asiantuntijajäsen, joka valitaan klubikokouksessa kerran vuodessa. Klubitalon jäsenedustaja 2024 on Elli Lehtonen ja varajäsenedustaja Anu Kortessalo. Tukiranka ry:n toiminnan tavoitteena on mielenterveyskuntoutujan syrjäytymisen ehkäiseminen ja sopeutuminen yhteiskuntaan tasavertaisena yksilönä.

Perusajatuksena on kuntoutujalähtöisyys;
jokaisen omia tavoitteita kunnioitetaan ja erilaisuus hyväksytään.

Klubikokous

Jokaviikkoisessa klubikokouksessa jäsenet ja henkilökunta päättävät yhdessä klubitaloa koskevista asioista. Klubikokous on joka toinen torstai (parillisilla viikoilla) klo. 13 alkaen. Klubikokoukseen on mahdollisuus osallistua myös etänä.


Yksikkökokous ja kehittämispäivät
Kaikki yksiköt pitävät yksikkökokouksia arvioidakseen ja kehittääkseen yksikön toimintaa. Yksiköillä on myös oma kehittämispäivänsä. Koko talon kehittämispäiviä vietetään kaksi kertaa vuodessa.

Työjako
Klubitalolla työt jaetaan työnjaoissa.
Kaikissa yksiköissä on omat työnjakonsa ja ne alkavat klo 9.00.

Verkoston tapahtumiin osallistuminen
Porin Klubitalo Sarastus osallistuu verkoston hallituksen kokouksiin sekä kaikille klubitaloille tarkoitettuihin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

Työ- ja vapaa-aika
Klubitalo on auki arkipäivisin.
Vapaa-ajan retkien ja matkojen aikana klubi on kiinni.
Juhlapyhät huomioidaan työskentelyssä.